Voortgezet onderwijs

Wij bieden scholen, ouders en bedrijven begeleiding, bemiddeling en advies bij het vinden van geschikt onderwijs voor het kind.

Hulp In Onderwijs is een organisatie met succes haar diensten aanbiedt aan leerlingen van Het ZuidWestHoek College en ’t Ravelijn.

Leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak, het lastig vinden om huiswerk op tijd af te hebben of die tijdens drukkere periodes niet weten hoe zij moeten beginnen, zijn aan het juiste adres bij ons.
Hulp in Onderwijs helpt leerlingen om te leren plannen en gaat samen met de leerling bekijken welke manieren van leren het best bij hem/haar past. Voor veel leerlingen is de overstap van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs groot. Van een redelijk beschermde omgeving komen zij terecht in een omgeving waarin veel meer kinderen rondlopen. Waar zij in het basisonderwijs nog te maken kregen met 1 à 2 leerkrachten is ook dit op het middelbaar onderwijs wel anders. Tel daar nog bij op dat er meer zelfstandigheid verwacht wordt, veel meer huiswerk en leerwerk zal moeten worden gemaakt en geleerd en het is niet vreemd dat een groot aantal leerlingen regelmatig vastloopt. Dit heeft tot gevolg dat de leerling zich minder fijn voelt en kan tot gevolg hebben dat thuis veel strijd ontstaat over het nog te maken huiswerk. Hulp in Onderwijs biedt hiervoor de uitkomst. De manier waarop HIO werkt kenmerkt zich door een ontspannen sfeer waarin gewerkt wordt in kleine groepjes. Op deze manier is er veel aandacht voor iedere leerling. Dit heeft uiteraard een positieve uitwerking op het resultaat. Bij Hulp in Onderwijs gaat het niet zozeer om het begeleiden van dat ene lesje Frans, meer gaat het erom leerlingen zelfstandiger te maken, inzicht te bieden in verschillende leerstrategieën en het ontwikkelen van een effectieve manier van plannen. Niet alleen leerlingen uit de brugklas maar ook de leerlingen uit het tweede en derde leerjaar en de leerlingen uit leerjaar 4 die hulp nodig hebben bij de verplichte eindtoets kunnen baat hebben bij de ondersteuning door HIO.

Wilt u meer weten over onze manier van werken of wilt u uw kind aanmelden?

Stuur ons een mail