Basisonderwijs

Wij bieden scholen, ouders en bedrijven begeleiding, bemiddeling en advies bij het vinden van geschikt onderwijs voor het kind.

De huiswerkklas: gezellig en vertrouwd

In de gezellige en vertrouwde HulpInOndewrwijs omgeving werken leerlingen in een groep van maximaal 7 leerlingen aan hun eigen taken, onder begeleiding van een ervaren trainer of remedial teacher.

De vaste trainer of remedial teacher zal de kinderen bij binnenkomst in de huiswerkklasopvangen en met hen een planning maken voor die middag en/of de rest van de schoolweek. Daarna wordt iedere leerling op weg geholpen met het eigen huiswerk voor die dag. De begeleider zal erop toezien dat alle leerlingen aan het werk blijven, dat eventuele vragen beantwoord worden en dat er netjes en zorgvuldig gewerkt wordt.

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich bij ons gehoord en op hun gemak voelen. Hoewel er hard gewerkt wordt, is er dus ook zeker ruimte voor de nodige gezelligheid, pauzes tussendoor en leerzame spelletjes voor de afwisseling. Wij houden de groepjes bewust klein, zodat er voldoende persoonlijke aandacht is voor iedere leerling.

Toetsen leren, sommen oefenen en leren mindmappen

Bij de huiswerkklas kunnen de kinderen bijvoorbeeld topografie leren, toetsen voor geschiedenis voorbereiden, Engelse woordjes leren, hun spreekbeurt voorbereiden, aan hun werkstuk werken, extra oefenen met spelling en extra rekensommen maken. Tijdens de huiswerkklas is er daarnaast aandacht voor vakken die de kinderen moeilijk vinden of bepaalde vaardigheden die ze nog (beter) onder de knie moeten krijgen.

Het gemaakte huiswerk zal steekproefsgewijs worden nagekeken (het ‘echte’ nakijken gebeurt meestal op school). Toetsen voor de volgende dag worden bij ons echter altijd mondeling of schriftelijk overhoord. Om ervoor te zorgen dat iedere leerling zo effectief mogelijk leert, laten we de leerlingen kennis maken met verschillende leermethoden en geven we bijvoorbeeld ook tips voor het maken van een goede samenvatting of mindmap. Omdat HulpinOnderwijs ook werkzaam is binnen het VO weten wij uit ervaring dat dit voor leerlingen uit groep 7 en 8 meteen een goede voorbereiding op de middelbare school is.