Lenteschool

Wij bieden scholen, ouders en bedrijven begeleiding, bemiddeling en advies bij het vinden van geschikt onderwijs voor het kind.

Het belangrijkste voor Hulp in Onderwijs is dat de lente school volledig voldoet aan de wensen van school.

We werken daarom nauw samen met de directie en docenten om het juiste programma op te zetten. Alles is op maat gemaakt. De lente school kan bijvoorbeeld een intensief programma tijdens de meivakantie zijn of juist een traject dat is verspreid over meerdere weken of maanden. De subsidieregeling houdt rekening met deze verschillende vormen. HulpInOnderwijs kan ook van dienst zijn bij de aanvraag van deze subsidie. Daarnaast organiseren we ook altijd terugkombijeenkomsten, zodat de leerlingen ook na de lente school nog houvast hebben en eventueel vragen kunnen stellen. Wij zetten steevast onze beste begeleiders in, die zowel vakinhoudelijk als qua studievaardigheden zeer sterk zijn. Samen met de coördinator zorgen zij voor een vertrouwde en stimulerende omgeving om te werken aan de gestelde doelen.

De afgelopen jaren hebben wij de lente school georganiseerd in samenwerking met onder andere het T ravelijn in Steenbergen en het ZuidWesthoek college in Ossendrecht.

Heeft u interesse om samen met Hulp in Onderwijs vorm te geven aan een huiswerkklas bij u op school?

We gaan graag samen de samenwerking aan!